Skip to main content

Turboreaktor značenje

šta znači Turboreaktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Turboreaktor (latinski turbo gei. turbinis, reak-tor, v.) motor na mlazni pogon.

Reč Turboreaktor sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. турбо геи. турбинис, реак-тор, в.) мотор на млазни погон.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t