Skip to main content

Turbulentan značenje

šta znači Turbulentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Turbulentan (latinski turbulentus) nemiran, bu-ran, uzburkan, bučan, neobuzdan.

Reč Turbulentan napisana unazad: turbulentan i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. турбулентус) немиран, бу-ран, узбуркан, бучан, необуздан.

Slično: 
Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t