Skip to main content

Turgor značenje

šta znači Turgor

Na latinici: Definicija i značenje reči Turgor (latinski turgor nabreklost)botanika: napetost biljnog tkiva koja ne dopušta nedrvena-stim delovima biljke da učmaju.

Reč Turgor sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. тургор набреклост) бот. напетост биљног ткива која не допушта недрвена-стим деловима биљке да учмају.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
  • 2022-05-09 21:09:58

    Đorđe

    Al da li iko zna šta je turgor u medicini?

Sve reči na slovo t