Skip to main content

Turkoman značenje

šta znači Turkoman

Na latinici: Definicija i značenje reči Turkoman (ital.,od španske reči: Turco Turčin, od grčke reči: manfa pomama, strast) v. turkofil.

Reč Turkoman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал., шп. Турцо Турчин, грч. манфа помама, страст) в. туркофил.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t