Skip to main content

Turmalin značenje

šta znači Turmalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Turmalin (ital. turmalino) 1.Minerali: dragi kamen boje zelene, mrke, crvene (rubelit), ružičaste ili bezbojan; 2.fizika: jednoosni kristal koji služi za ispitivanje pola-rizovane svetlosti; turmalinska klešta klešta u kojima se svetlost polarizuje prolaskom kroz ploču turmalinskog kristala idući paralelne sa osom, a drugi zrak se upije.

Reč Turmalin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. турмалино) 1. мин. драги камен боје зелене, мрке, црвене (рубелит), ружичасте или безбојан; 2. физ. једноосни кристал који служи за испитивање пола-ризоване светлости; турмалинска клешта клешта у којима се светлост поларизује проласком кроз плочу турмалинског кристала идући паралелне са осом, а други зрак се упије.


Turšija voće ili povrće ostavljeno u slanoj vodi ili sirćetu za zimu....
Turfiti prijatelj, ljubitelj konjskih trka. ...
Turnus utvrđen red po kome više lica jedno za drugim obavljaju neki posao,...
Turnman jax. vešto izvedeno okretanje konja....
Turnir 2. viteška utakmica u sred. veku sa kopljem i štitom, obično na konj...
Turnike 1. obrtni krst, na ulazima i prolazima, koji dopušta da se prolazi ...
Sve reči na slovo t