Skip to main content

Urbanistika značenje

šta znači Urbanistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Urbanistika (latinski urbs, urbanus) nauka o uređenju gradova s obzirom na estetske, higijenske i praktične potrebe stanovnika.

Reč Urbanistika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. урбс, урбанус) наука о уређењу градова с обзиром на естетске, хигијенске и практичне потребе становника.


Urbi et orbi 1. gradu i svetu ; 2. fig. razglasiti nešto celom svetu, svima i sv...
Urbarijum zemljišta knjiga, katastarske knjiga; pl. urbarije. ...
Urbari zbornici propisa kojima su u Hrvatskoj, Sloveniji i Vojvodini uređi...
Urbanski lat. urbanus) gradski, varoški; obrazovan, uglađen, pristojan. ...
Urbanitet pristojnost, učti-vost, uglađenost....
Urbanistika nauka o uređenju gradova s obzirom na estetske, higijenske i prakti...
Sve reči na slovo u