Skip to main content

Urbari značenje

šta znači Urbari

Na latinici: Definicija i značenje reči Urbari (latinski urbum ralo, plug, urbare orati) zbornici propisa kojima su u Hrvatskoj, Sloveniji i Vojvodini uređivani odnosi između feudalca i kmetova; do XVIII v, donosili su ih sami feudalni, a kasnije počela ih je državna vlast donositi; najstarijim urbarom smatra se Vinodol-ski zakon (od 1288.godina:).

Reč Urbari sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. урбум рало, плуг, урбаре орати) зборници прописа којима су у Хрватској, Словенији и Војводини уређивани односи између феудалца и кметова; до XВИИИ в, доносили су их сами феудални, а касније почела их је државна власт доносити; најстаријим урбаром сматра се Винодол-ски закон (од 1288. год.).


Urbi et orbi 1. gradu i svetu ; 2. fig. razglasiti nešto celom svetu, svima i sv...
Urbarijum zemljišta knjiga, katastarske knjiga; pl. urbarije. ...
Urbari zbornici propisa kojima su u Hrvatskoj, Sloveniji i Vojvodini uređi...
Urbanski lat. urbanus) gradski, varoški; obrazovan, uglađen, pristojan. ...
Urbanitet pristojnost, učti-vost, uglađenost....
Urbanistika nauka o uređenju gradova s obzirom na estetske, higijenske i prakti...
Sve reči na slovo u