Skip to main content

Vadij(um) značenje

šta znači Vadij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Vadij(um) (od latinske reči: vadium, latinski vas, vadiš jemac) prav. novac koji se polaže na ime jemstva, jemčevina.

Reč Vadij(um) sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. вадиум, лат. вас, вадиш јемац) прав. новац који се полаже на име јемства, јемчевина.


Vadžibi pl. stroge verske dužnosti muslimana, ali manje obavezne nego farzov...
Vadla list noge....
Vadimonij(um) prav. jemčenje, jemstvo ; dolazak na sud; rok dolaska na sud; vadimo...
Vadij(um) prav. novac koji se polaže na ime jemstva, jemčevina....
Vademekum „hajde sa mnom", obično naslov za knjige koje služe kao pomoćne knj...
Sve reči na slovo v