Skip to main content

Vadla značenje

šta znači Vadla

Na latinici: Definicija i značenje reči Vadla (nem. Wade) list noge.

Reč Vadla sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Wаде) лист ноге.


Vadžibi pl. stroge verske dužnosti muslimana, ali manje obavezne nego farzov...
Vadla list noge....
Vadimonij(um) prav. jemčenje, jemstvo ; dolazak na sud; rok dolaska na sud; vadimo...
Vadij(um) prav. novac koji se polaže na ime jemstva, jemčevina....
Vademekum „hajde sa mnom", obično naslov za knjige koje služe kao pomoćne knj...
Sve reči na slovo v