Skip to main content

Vakacija značenje

šta znači Vakacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakacija (latinski vacatio) oslobođenje, oslobođenost od neke obaveze, poreza, nameta i dr.

Reč Vakacija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. вацатио) ослобођење, ослобођеност од неке обавезе, пореза, намета и др.


Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v