Skip to main content

Vakcinisati značenje

šta znači Vakcinisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakcinisati (od latinske reči: vaccina)medicina: kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u cilju aktivnog imunizi-ranja od zaraznih bolesti.

Reč Vakcinisati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. ваццина) мед. калемити, цепити, пелцовати, убризгавати у организам вакцину у циљу активног имунизи-рања од заразних болести.


Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v