Skip to main content

Vakcinoterapija značenje

šta znači Vakcinoterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakcinoterapija (od latinske reči: vaccina, od grčke reči: thera-peie lečenje)medicina: lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja će ga zaštititi od izazivača bolesti.

Reč Vakcinoterapija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. ваццина, грч. тхера-пеие лечење) мед. лечење вакцинама, цепљење да би се организам подстакао на што јачу производњу тела која ће га заштитити од изазивача болести.


Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v