Skip to main content

Vakcinoterapija značenje

šta znači Vakcinoterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakcinoterapija (od latinske reči: vaccina, od grčke reči: thera-peie lečenje)medicina: lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja će ga zaštititi od izazivača bolesti.

Reč Vakcinoterapija napisana unazad: ajiparetonickaV i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. ваццина, грч. тхера-пеие лечење) мед. лечење вакцинама, цепљење да би се организам подстакао на што јачу производњу тела која ће га заштитити од изазивача болести.

Slično: 
Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v