Skip to main content

Vakant značenje

šta znači Vakant

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakant (latinski vaccus nezauzet, slobodan) imanje bez vlasnika.

Reč Vakant sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ваццус незаузет, слободан) имање без власника.


Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v