Skip to main content

Vakantan značenje

šta znači Vakantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakantan (latinski vacare biti prazan, vacans) prazan, upražnjen, nezapremljen, nezauzet, nepopunjen; vakantno imanjepravo: imanje bez zakonitog gospodara, naslednika.

Reč Vakantan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. вацаре бити празан, вацанс) празан, упражњен, незапремљен, незаузет, непопуњен; вакантно имање прав. имање без законитог господара, наследника.


Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v