Skip to main content

Vakuirati značenje

šta znači Vakuirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakuirati (latinski vacuare) isprazniti, ispražnjavati;isto znači i evakuirati.

Reč Vakuirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. вацуаре) испразнити, испражњавати; уп. евакуирати.


Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v