Skip to main content

Vakuist(a) značenje

šta znači Vakuist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Vakuist(a) (latinski) onaj koji veruje u postojanje praznog prostora u prirodi; osmatrač vakuuma kod mašina i dr.

Reč Vakuist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат.) онај који верује у постојање празног простора у природи; осматрач вакуума код машина и др.


Vakcinoterapija med. lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na št...
Vakcinoida med. lažne, neprave kravlje boginje, vodene boginje....
Vakcinisati med. kalemiti, cepiti, pelcovati, ubrizgavati u organizam vakcinu u ...
Vakcinacija med. kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma...
Vakcina ned. kravlja maja protiv velikih boginja; serum za cepljenje protiv...
Vakuf kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i humane svrhe, sa cil...
Sve reči na slovo v