Skip to main content

Varanted značenje

šta znači Varanted

Na latinici: Definicija i značenje reči Varanted (eng. warranted) oznaka na engleskim fanrikatima = garantovano.

Reč Varanted sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. wаррантед) ознака на енглеским фанрикатима = гарантовано.


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v