Skip to main content

Varmeđija značenje

šta znači Varmeđija

Na latinici: Definicija i značenje reči Varmeđija (mađ. varmegye) župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; zgrada u kojoj se on nalazio.

Reč Varmeđija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (мађ. вармегyе) жупани-ја, некадашња управна област у Угарској; жупанијски уред; зграда у којој се он налазио.


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v