Skip to main content

Varioloide značenje

šta znači Varioloide

Na latinici: Definicija i značenje reči Varioloide (od latinske reči: variola, od grčke reči: eidos vid, oblik) pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom (naročito kod ranije cepljenih osoba).

Reč Varioloide napisana unazad: varioloide i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. вариола, грч. еидос вид, облик) пл. нед. блажи облик великих богиња, са мањом грозницом (нарочито код раније цепљених особа).

Slično: 
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Variolozav ned. boginjav, bolestan od boginja, rošav....
Sve reči na slovo v