Skip to main content

Varioloide značenje

šta znači Varioloide

Na latinici: Definicija i značenje reči Varioloide (od latinske reči: variola, od grčke reči: eidos vid, oblik) pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom (naročito kod ranije cepljenih osoba).

Reč Varioloide sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. вариола, грч. еидос вид, облик) пл. нед. блажи облик великих богиња, са мањом грозницом (нарочито код раније цепљених особа).


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v