Skip to main content

Vardati značenje

šta znači Vardati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vardati (ital. guardare) pokr. 1. paziti, čuvati se; 2. vrebati.

Reč Vardati sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. гуардаре) покр. 1. пазити, чувати се; 2. вребати.


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v