Skip to main content

Varia značenje

šta znači Varia

Na latinici: Definicija i značenje reči Varia (latinski varia, varius različit) pl. pome-šane stvari, raznolikosti, svakovrsno-sti, svaštine.

Reč Varia sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. вариа, вариус различит) пл. поме-шане ствари, разноликости, сваковрсно-сти, сваштине.


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v