Skip to main content

Varijacija značenje

šta znači Varijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Varijacija (latinski variatio) promena, menjanje; astr. odstupanje ili promena u glavnom kretanju ili putanji nekog nebeskog tela; muz. delimično odstupanje od jedne teme; arh. delimično odstupanje od jednog plana ili nacrta;biologija: odvajanje jedne biljne ili životinjske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom osobinom ili sa više osobina, koje su kod ove odvojene jedinke drukčije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste;fizika: kolebanje, nejednakost, npr. u stanju barometra, magnetne igle i DR

Reč Varijacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вариатио) промена, мењање; астр. одступање или промена у главном кретању или путањи неког небеског тела; муз. делимично одступање од једне теме; арх. делимично одступање од једног плана или нацрта; биол. одвајање једне биљне или животињске јединке од врсте којој припада са једном особином или са више особина, које су код ове одвојене јединке друкчије развијене него код осталих јединки исте врсте; физ. колебање, неједнакост, нпр. у стању барометра, магнетне игле и ДР


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v