Skip to main content

Varijanta značenje

šta znači Varijanta

Na latinici: Definicija i značenje reči Varijanta (latinski varius) l. literatura: različit tekst (v. varijante); 2. nešto što ima različit oblik od nečega a što ima sa tim isto poreklo ili stoji u prisno j vezi.

Reč Varijanta sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. вариус) л. лит. различит текст (в. варијанте); 2. нешто што има различит облик од нечега а што има са тим исто порекло или стоји у присно ј вези.


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v