Skip to main content

Varikomfalus značenje

šta znači Varikomfalus

Na latinici: Definicija i značenje reči Varikomfalus (latinski varix proširenje vena, od grčke reči: omphalgos pupak)medicina: proppfenje pup-čanih vena.

Reč Varikomfalus sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. вариx проширење вена, грч. омпхалгос пупак) мед. проппфење пуп-чаних вена.


VARIOLA VERA Velike boginje izaziva virus variole koji se pojavio među stanovništvo...
Varmeđija župani-ja, nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj; županijski ured; z...
Varices pl. ned. proširenje vena, proširene vene; up. flebektazija....
Varicele pl. ned. male boginje, vodene boginje....
Variometar fiz. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičk...
Varioloide pl. ned. blaži oblik velikih boginja, sa manjom groznicom . ...
Sve reči na slovo v