Skip to main content

Vokabula

Šta znači Vokabula


Vokabula značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokabula (latinski vocabulum) lingvistika: reč, naziv, ime, pojedina reč (kao predmet leksikologije i leksikografije).

Reč Vokabula napisana unazad: alubakov

Vokabula se sastoji od 8 slova.

sta je Vokabula

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....