Skip to main content

Voks virginea

Šta znači Voks virginea


Voks virginea značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voks virginea (latinski vox virginea) muz. devojački glas (za jednu oktavu viši i umilniji orguljski registar no što je voks humana).

Reč Voks virginea napisana unazad: aenigriv skov

Voks virginea se sastoji od 13 slova.

sta je Voks virginea

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....