Skip to main content

Voks akuta

Šta znači Voks akuta


Voks akuta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voks akuta (latinski vox acuta) muz. visok (ili: oštar) glas.

Reč Voks akuta napisana unazad: atuka skov

Voks akuta se sastoji od 10 slova.

sta je Voks akuta

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....