Skip to main content

Vokabulist(a)

Šta znači Vokabulist(a)


Vokabulist(a) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokabulist(a) (latinski vocabulum reč) pisac rečnika

Reč Vokabulist(a) napisana unazad: )a(tsilubakov

Vokabulist(a) se sastoji od 13 slova.

sta je Vokabulist(a)

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....