Skip to main content

Vokacija

Šta znači Vokacija


Vokacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokacija (latinski vocatio) poziv, pozivanje na neki položaj; dar, sklonost (nekom zanimanju, zanatu, struci).

Reč Vokacija napisana unazad: ajicakov

Vokacija se sastoji od 8 slova.

sta je Vokacija

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....