Skip to main content

Vokal

Šta znači Vokal


Vokal značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokal (latinski vocalis, vox glas) gramatika: samoglasnik (kod nas glasovi: a, e, i, o, u); suprotno: konsonant.

Reč Vokal napisana unazad: lakov

Vokal se sastoji od 5 slova.

sta je Vokal

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....