Skip to main content

Vokalan

Šta znači Vokalan


Vokalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokalan (latinski vocalis) gramatika: samoglasnički; glasni, koji se tiče glasa; izgovaran, u smeni (dokaz); vokalna muzika pevanje; vokalni koncert koncert u kojem su samo tačke pevanja

Reč Vokalan napisana unazad: nalakov

Vokalan se sastoji od 7 slova.

sta je Vokalan

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....