Skip to main content

Vokaliza

Šta znači Vokaliza


Vokaliza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokaliza (od nemačke reči: Vokalize, od italijanske reči: vocalizzo) muz. vokalna kompozicija (vežba) bez teksta sa pevanjem na jedan isti vokal.

Reč Vokaliza napisana unazad: azilakov

Vokaliza se sastoji od 8 slova.

sta je Vokaliza

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....