Skip to main content

Vokalizacija

Šta znači Vokalizacija


Vokalizacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokalizacija (od latinske reči: vocalisatio) gramatika: pretvaranje suglasnika u samoglasnike; muz. izgovaranje samoglasnika pri pevanju; vokaliziranje.

Reč Vokalizacija napisana unazad: ajicazilakov

Vokalizacija se sastoji od 12 slova.

sta je Vokalizacija

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....