Skip to main content

Vokalizam

Šta znači Vokalizam


Vokalizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokalizam (od francuske reči: vocalisme) gramatika: teorija samoglasnika; samo glasnici jednoga jezika ili jedne reči s obzirom na njihove međusobne odnose

Reč Vokalizam napisana unazad: mazilakov

Vokalizam se sastoji od 9 slova.

sta je Vokalizam

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....