Skip to main content

Vokalize

Šta znači Vokalize


Vokalize značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokalize (od italijanske reči: vocalizze) muz. vežbe u pevanju sa slogovima ut, ge, mi, fa itd. (solmizacija).

Reč Vokalize napisana unazad: ezilakov

Vokalize se sastoji od 8 slova.

sta je Vokalize

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....