Skip to main content

Vokalna harmonija

Šta znači Vokalna harmonija


Vokalna harmonija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vokalna harmonija (latinski vocalis, od grčke reči: harmonfa sklad) skladnost dva sloga ili više slogova koji dolaze jedan za drugim, s obzirom na boju zvuka, naročito kad vokal jednog sloga zavisi, u ovom pogledu, od vokala prethodnog sloga (osobito u uralskoaltajskim jezicima).

Reč Vokalna harmonija napisana unazad: ajinomrah anlakov

Vokalna harmonija se sastoji od 17 slova.

sta je Vokalna harmonija

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....