Skip to main content

Voki-toki

Šta znači Voki-toki


Voki-toki značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voki-toki (eng. walkie talkie) prenosni radiotelefon, konstruisan 1933. godina: u SAD.

Reč Voki-toki napisana unazad: ikot-ikov

Voki-toki se sastoji od 9 slova.

sta je Voki-toki

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....