Skip to main content

Voks

Šta znači Voks


Voks značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voks (latinski vox) glas, zvuk, ton; reč, izraz; ad vocem (latinski ad voćem) uz reč, pri toj reči (pade mi na pamet); asa vode (latinski assa voće) samim glasom, to jest bez pratnje nekog instrumenta; sub hak voce (latinski sub hac voće) pod ovom reči (pri upućivanju na rečnik).

Reč Voks napisana unazad: skov

Voks se sastoji od 4 slova.

sta je Voks

Slično:
Šta znači Voks humana muz. čovečji glas ...
Šta znači Voks hibrida melez-reč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika...
Šta znači Voks populi, voks dei posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to ...
Šta znači Voks klamantis in dezerto glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; fig. gla...
Šta znači Voks virginea muz. devojački glas . ...
Šta znači Voks akuta muz. visok glas....