Skip to main content

Vulgarizacija značenje

šta znači Vulgarizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulgarizacija (od latinske reči: vulgarisatio) uprošća-vanje, uprošćenje; činjenje opštim, zajedničkim, činjenje da bude svima razumljivo.

Reč Vulgarizacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. вулгарисатио) упрошћа-вање, упрошћење; чињење општим, заједничким, чињење да буде свима разумљиво.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v