Skip to main content

Vulneraria značenje

Šta znači Vulneraria

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulneraria (latinski vulneraria) pl.medicina: sredstva za lečenje rana.

Reč Vulneraria napisana unazad: airarenluv

Vulneraria se sastoji od 10 slova.

Šta je Vulneraria

На Ћирилици: (лат. вулнерариа) пл. мед. средства за лечење рана.

Slično: 
Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v