Skip to main content

Vulneraria

Šta znači Vulneraria


Vulneraria značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulneraria (latinski vulneraria) pl. medicina: sredstva za lečenje rana.

Reč Vulneraria napisana unazad: airarenluv

Vulneraria se sastoji od 10 slova.

sta je Vulneraria

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....