Skip to main content

Vulnus

Šta znači Vulnus


Vulnus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulnus (latinski vulnus) rana; vulnus letale(latinski vulnus letale) smrtonosna rana.

Reč Vulnus napisana unazad: sunluv

Vulnus se sastoji od 6 slova.

sta je Vulnus

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....