Skip to main content

Vulgarizator

Šta znači Vulgarizator


Vulgarizator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulgarizator (latinski vulgaris običan, svakidašnji) onaj koji vulgarizuje, preterano uprošćava naučne pojmove.

Reč Vulgarizator napisana unazad: rotaziragluv

Vulgarizator se sastoji od 12 slova.

sta je Vulgarizator

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....