Skip to main content

Vulgarizirati

Šta znači Vulgarizirati


Vulgarizirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulgarizirati (latinski vulgare učiniti opštim, opšte poznatim, od latinske reči: vulgarisare) uprostiti nešto; učiniti nešto opštim, zajedničkim, objaviti, obnarodovati, učiniti da nešto bude svima razumljivo; vulgirati.

Reč Vulgarizirati napisana unazad: itariziragluv

Vulgarizirati se sastoji od 13 slova.

sta je Vulgarizirati

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....