Skip to main content

Vulgarizirati značenje

šta znači Vulgarizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulgarizirati (latinski vulgare učiniti opštim, opšte poznatim, od latinske reči: vulgarisare) uprostiti nešto; učiniti nešto opštim, zajedničkim, objaviti, obnarodovati, učiniti da nešto bude svima razumljivo; vulgirati.

Reč Vulgarizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. вулгаре учинити општим, опште познатим, нлат. вулгарисаре) упростити нешто; учинити нешто општим, заједничким, објавити, обнародовати, учинити да нешто буде свима разумљиво; вулгирати.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v