Skip to main content

Vulgata

Šta znači Vulgata


Vulgata značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulgata (od latinske reči: Vulgata) latinski prevod Svetog pisma koji je katolička crkva priznala kao autentičan na Tridentinskom crkvenom saboru 1546. godina:

Reč Vulgata napisana unazad: atagluv

Vulgata se sastoji od 7 slova.

sta je Vulgata

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....