Skip to main content

Vulgata značenje

šta znači Vulgata

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulgata (od latinske reči: Vulgata) latinski prevod Svetog pisma koji je katolička crkva priznala kao autentičan na Tridentin-skom crkvenom saboru 1546.godina:

Reč Vulgata sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. Вулгата) латински превод Светог писма који је католичка црква признала као аутентичан на Тридентин-ском црквеном сабору 1546. год.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v