Skip to main content

Vulgo kvezitus

Šta znači Vulgo kvezitus


Vulgo kvezitus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulgo kvezitus (lat vulgo quaesitus) pravo: dete bludnice.

Reč Vulgo kvezitus napisana unazad: sutizevk ogluv

Vulgo kvezitus se sastoji od 14 slova.

sta je Vulgo kvezitus

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....