Skip to main content

Vulgo

Šta znači Vulgo


Vulgo značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulgo (latinski vulgo) prilog: kod naroda, u narodu; uopšte, obično, u običnom životu, narodski, jezikom prostog sveta, prosto rečeno.

Reč Vulgo napisana unazad: ogluv

Vulgo se sastoji od 5 slova.

sta je Vulgo

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....