Skip to main content

Vulgo značenje

šta znači Vulgo

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulgo (latinski vulgo) prilog: kod naroda, u narodu; uopšte, obično, u običnom životu, narodski, jezikom prostog sveta, prosto rečeno.

Reč Vulgo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. вулго) прил. код народа, у народу; уопште, обично, у обичном животу, народски, језиком простог света, просто речено.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v