Skip to main content

Vulkan

Šta znači Vulkan


Vulkan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkan (latinski Vulcanus) kit. staroitalski bog ognja (naročito njegove razorne snage) i metalskih radnika ili kovača, sa radionicom u vulkanu Etni; sin Jupitera i Junone, muž Venerin (odgovara grčkom Hefestu). (latinski vulcanus) kol. mesto na Zemlji gde je ona toliko duboko otvorena da iz njene vrele unutrašnjosti mogu izbijati na površinu tople pare i gasovi, vruć pepeo, usijano kamenje i rastopljene stene; vatreni breg (naziv po bogu Vulkanu).

Reč Vulkan napisana unazad: nakluv

Vulkan se sastoji od 6 slova.

sta je Vulkan

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....