Skip to main content

Vulkanisti

Šta znači Vulkanisti


Vulkanisti značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkanisti (latinski vulcanus) pl. kol. pristalice teorije da je Zemlja svoj današnji oblik dobila dejstvom vatre (suprotno: ieptunisti); pr. vulkanistički.

Reč Vulkanisti napisana unazad: itsinakluv

Vulkanisti se sastoji od 10 slova.

sta je Vulkanisti

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....