Skip to main content

Vulkanitet

Šta znači Vulkanitet


Vulkanitet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkanitet (od latinske reči: vulcanitas) kol. postanak (ili: poreklo) vulkana; svojstvo nekog tela dobijeno dejstvom vatre.

Reč Vulkanitet napisana unazad: tetinakluv

Vulkanitet se sastoji od 10 slova.

sta je Vulkanitet

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....