Skip to main content

Vulkanizacija značenje

šta znači Vulkanizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulkanizacija (latinski vulcanus, od latinske reči: vulcanisatio) postupak pri zagrevanju gume, kaučuka i gutaperke, pomešanih sa sumporom, na temperaturi od 130—140°S. Na taj način ove materije, koje su inače na 0° tvrde kao drvo a koje na višoj temperaturi omekšaju, postaju, usled visoke temperature, elastične i ne rastvaraju se, kao obično, u etru, benzolu, terpentinu i dr.

Reč Vulkanizacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. вулцанус, нлат. вулцанисатио) поступак при загревању гуме, каучука и гутаперке, помешаних са сумпором, на температури од 130—140°С. На тај начин ове материје, које су иначе на 0° тврде као дрво а које на вишој температури омекшају, постају, услед високе температуре, еластичне и не растварају се, као обично, у етру, бензолу, терпентину и др.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v