Skip to main content

Vulkanizacija

Šta znači Vulkanizacija


Vulkanizacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkanizacija (latinski vulcanus, od latinske reči: vulcanisatio) postupak pri zagrevanju gume, kaučuka i gutaperke, pomešanih sa sumporom, na temperaturi od 130—140°S. Na taj način ove materije, koje su inače na 0° tvrde kao drvo a koje na višoj temperaturi omekšaju, postaju, usled visoke temperature, elastične i ne rastvaraju se, kao obično, u etru, benzolu, terpentinu i dr.

Reč Vulkanizacija napisana unazad: ajicazinakluv

Vulkanizacija se sastoji od 13 slova.

sta je Vulkanizacija

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....